Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-08-11

ExJobb på SMHI: Meteorologiska objekt

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
SMHI - Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut tillhandahåller planerings- och beslutsunderlag för väder- och vattenberoende verksamheter. Vi är samhällets expertorgan inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och är en resurs i miljöarbetet. Våra produkter nyttjas såväl i svenskt och internationellt näringsliv som av myndigheter, t ex inom transport-, miljö- och energisektorerna och inom handel, skogsbruk och media.

Exjobbet

Detta exjobb ska bidra till att få fram en långsiktig lösning för generering, hantering, lagring, åtkomst, editering och visualisering av meteorologiska objekt.

Bakgrund

SMHIs produktion är baserad på observationer, prognoser och analyser. Dessa data har sitt ursprung i insamlingssystem och numeriska modeller och ger ofta oöverblickbara datamängder. För att hantera dessa datavolymer utnyttjar meteorologer meteorologiska objekt som gör det möjligt att abstrahera och beskriva komplexa vädersituationer och väderfenomen på ett förenklat sätt. Exempel på sådana meteorologiska objekt är occlusionsfronter, nederbördsområden, jetströmmar, signifikant molngräns och intertropisk konvergenszon. Gemensamt för dessa meteorologiska objekt är semi-subjektiva eftersom det saknas accepterade formella definitioner på utsträckning och attribut för dessa objekt.

Uppdrag

Exjobbet syftar till att utreda ett antal frågeställningar kring krav, modellering, hantering, och realisering av meteorologiska objekt:

- Vilka typer av meteorologiska objekt behöver kunna hanteras?
- På vilka sätt vill man kunna editera meteorologiska objekt (spatiellt, interpoleringar, etc¿)?
- Vilka krav finns på åtkomst och visualisering?
- Hur modelleras geografiskt relaterade objekt som förändras i tiden?
- Hur integrerar man GIS-system med meteorologiska objekt?
- Vilka tekniska lösningar är lämpliga för lagring och åtkomst av meteorologiska objekt?

Resultatet från exjobbet ska vara en dokumenterad kravbild, ett verifierat förslag till modell och teknisk lösning för meteorologiska objekt.

Ansökan

Vi söker två exjobbare med kompetens inom området datamodellering och programmering. Kännedom om GIS system är en stor fördel. Ansökan skickas senast den 26 maj till

Ingemar Mattisson

ITd, SMHI

60176 Norrköping

Kontaktpersoner

Michael Akinde, mailto: [email protected]
Esa Falkenroth, mailto:[email protected]
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.