Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-06-08

Tumörsuppressorn p53 och ökad effektivitet av cancerbehandling

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Inom gruppen forskar vi kring tumörsuppressorgenen p53. p53 skyddar mot cancer genom att stoppa cellcykeln vid DNA-skador eller genom att eliminera skadade celler. En bristande p53-respons hos cancerceller kan leda till resistens mot celldöd och försvåra cancerterapi.

Vi studerar faktorer som påverkar p53 stabilisering i cellerna och de signalvägar som kan öka effektiviteten av cytostatika vid cancerterapi. En grupp fetter och läkemedel som har visats påverka fettomsättningen har visats påverka dessa signalvägar och leda till ökad celldöd bland cancerceller. Projektet går ut på att undersöka hur effektiviteten av cytostatika kan ökas med hjälp av dessa substanser.

Examensarbetet kommer att handla om ett avgränsat delprojekt. Möjlighet att sedan övergå till eget doktorandprojekt finns.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.