Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-06-10

Åtgärder mot damning från fasta bränslen vid värmeverk

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Söderenergi använder ca 1,3 miljoner m3 fasta bio- och returbränslen i Igelstaverket. Returflis och skogsflis, ¿bränslekross¿ (papper+plast+trä), pellets av papper+plast, stycketorv och torvbriketter. Bränslena är av leverantören beredda, dvs nedkrossade, siktade och renade med magneter, avskiljare av omagnetiska metaller, gravimetri.

Vi tar emot ca 8 000 fordonsleveranser och drygt 100 per fartyg. I vår hantering finns ytterligare krossar, siktar och magneter. Bränslena lossas, mellanlagras och transporteras per band, elevatorer och skruvar in till pannorna. I Igelsta finns naturligtvis punktutsug men damning är ett problem. Mest dammande är torven. 90 % kommer från Estland och vi har därför i Estland ett behandlingsbolag som behandlar torvbriketterna med en särskild bitumenblandning.

Vi ser till att flisen siktas på lämpligt sätt, söker minimera skivmaterial mm som dammar. Har bl.a. tagit fram ett enkelt damningsindex där leverantörerna måste vidta åtgärder vid vissa indexvärden.

Som examensarbete tänkte vi nu undersöka om vi kan använda andra ytkemikalier som ¿Dustcote¿ och apelsinolja m.fl. Dels med labförsök, dels med fullskaleprov hos oss. Dvs prova att bespruta olika bränslen i olika omlastningspunkter. Se effekten av detta och även hur lagring inverkar på behandlat material etc. Ska behandling göras hos oss eller vid lastning eller både och?

Exjobbet omfattar litteraturstudie, labförsök och fullskaleförsök i Igelsta, utvärdering.
Fullskaleförsöken kan utföras antingen under sept/okt.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.