Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-05-20

Investerings- och kompetensnivå inom träindustrin (TH 04)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Lönenivån inom trä- och sågverksindustrin i Vimmerby, Högsby och Hultsfreds kommuner ligger lägre än i jämförbara kommuner. Berörda fackliga organisationer vill därför utreda och analysera om det finns något samband mellan löneläge, investeringsvolymer, förädlingsvärde och kompetensutveckling inom dessa industrier.

Syftet är att utreda om det finns något samband mellan investeringsnivå, förädlingsvärde, kompetensutveckling och lönenivå inom träindustrin i norra Kalmar län. Som ytterligare ett steg ska analyseras kommunernas roll och ansvar avseende kompetensförsörjare. Arbetet kan ske genom fältstudier och intervjuer av anställda och företagare samt genom analys av statistik. Arbetet ska bedrivas parallellt i kommunerna Högsby, Hultsfred, och Vimmerby. Därefter ska analys göras av effekter och möjliga orsakssamband.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.