Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-02-08

Utveckling av Beräkningsverktyg

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Wagner är en den del av Atlas Copco som konstruerar och tillverkar lastare (scooptrams) samt dumprar (minetrucks) för gruvindustrin.
Lastarna är mekaniskt komplicerade och innehåller bla. ett länksystem, i form av cylindrar, länkarmar och axlar för att manövrera skopan.

Det är ur design synpunkt mycket viktigt, att i ett tidigt skede av ett projekt, få fram krafterna i dessa vitala strukturdelar. Med hjälp av krafterna kan man sedan bestämma och ¿optimera¿ strukturens länksystem samt placering av ¿knutpunkter¿ och bestämma vilka komponenter som skall användas.

Examensarbetet går ut på att utveckla ett beräkningsverktyg för detta ändamål. Detta kan tex göras i Microsoft Excel, då stor vikt skall läggas vid tillgänglighet och användarvänlighet för våra konstruktörer.

Programmet skall vara 3-dimensionellt och kunna hantera de laster som appliceras i skopan. Vidare skall man på ett enkelt sätt kunna ändra ¿knutpunkternas¿ positioner samt studera vilka konsekvenser det har för de olika ingående komponenterna.

Omfattningen av arbetet kan anpassas till den sökande då det går att dela upp i en mängd olika del projekt.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.