Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-14

Trådlös överföring av mätsignaler

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
FOI är ett av landets största forskningsinstitut med huvudsaklig inriktning på forskning och utveckling för försvarsmaktens behov. På avdelning Flygteknik bedrivs forskning kring flygande farkoster varvid de experimentella försöken genomförs i vindtunnlar hos institutionen för Experimentell aerodynamik i Stockholm, Bromma.

I samband med modellförsöken genomförs vanligtvis omfattande mätningar med många mätkanaler, främst bestående av last- och tryckgivare som mäter laster och tryckfördelning på modellen. Tillgängligt utrymme i modellerna för kanalisering av kablage är begränsat samtidigt som kraven på att kunna mäta med många givare ökar. Vi ser också ett ökat behov av att kunna genomföra mätningar även på roterande föremål. Detta påkallar en studie av hur ett system för trådlös överföring av analoga mätsignaler kan utformas med syfte att öka flexibilitet hos nuvarande traditionella mätsystem.

Studien i form av ett examensarbete omfattar hela processen från problemformulering till försök med en prototyputrustning i en vindtunnel. Viktiga aspekter att beakta är signalkonditionering (exempelvis förstärkning och filtrering av mätsignalen), signalintegritet (bevarandet av signalinformation i en omgivning med störningar), A/D-omvanling samt överföringskapacitet. I uppgiften ingående moment är i korthet:

* Problemformulering och kravspecifikation
* Marknadsstudie
* Systemdesign
* Konstruktion av elektronik, mekanik och programvara
* Dokumentation
* Inköp
* Tillverkning av prototyputrustning
* Testning och verifiering av funktioner
* Provning och utvärdering

KVALIFIKATIONER: Vi lägger stor vikt vid förmågan att kombinera teori med praktiskt handlag. Intresse för såväl digital och analog elektronik, programmering, mekanik, förmåga att självständigt greppa problemställningar samt problemlösning är en förutsättning för att trivas med denna uppgift.

Vår bedöming är att uppgiften är lämplig för två personer och arbetet är förlagt till Flygtekniks lokaler i Bromma, Ulvsunda industriområde. Vi ser att examensarbetet utförs under perioden augusti 2004 - april 2005 samt att intresseanmälningar är oss tillhanda senast den 11 juni 2004.

Besök gärna vår hemsida www.foi.se före en vidare inblick i verksamheten på FOI och vid avdelningen för Flygteknik. Vill du veta mer om examensarbetet, kontakta Staffan Lindgren, [email protected] tel: 08-555 042 56 elelr Christer Enroth [email protected] tel: 08-555 042 52
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.