Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-05-18

Utreda IT-lösning för truckhantering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Säffle Karosseri AB är ett helägt dotterbolag till Volvo Bussar AB och Skandinaviens största tillverkare av aluminiumbussar. Vår verksamhet omfattar såväl tillverkning och sammansättning av kompletta bussar som transportsystem för storstadstrafik.

Bakgrund
SKAB hanterar gods med truck inomhus och utomhus. När nya artiklar lagerläggs meddelar truckföraren till arbetsledaren vilken lagerplats, som använts, och denne uppdaterar i sin tur affärssystemet SAP/R3. Uppdateringen sker en gång per dag.
Varje artikel har därefter en definierad lagerplats i affärssystemet SAP/R3. Om en artikel lagerläggs på flera fysiska lagerplatser, så spåras dessa med hjälp av sk buffertkort för artiklar inomhus och med hjälp av den sk aluminiumlistan eller lagerhotellslistan för artiklar utomhus. Aluminumlistan finns i acessdatabasprogrammet Filemaker och lagerhotellslistan finns i Microsoft excel. För uppdatering av dessa listor, meddelar truckföraren den ansvarige för respektive lista. Uppdateringen sker en gång per dag.
En truckförare kan även få förfrågningar eller behöva söka var artiklar finns lagerlagda.
Idag kan således inte truckföraren själv rapportera lagerplatser och lagerplatsförflyttningar eller enkelt söka information i affärssystemet.


Syfte
Syftet med denna utredning är att fastställa hur en IT-lösning skulle se ut, hur den skulle påverka truckhanteringen, vad som skulle krävas för att implementera den samt en inventeringskalkyl.


Uppgift
Att analysera om SKAB har behov av en IT-lösning vid truckhantering, hur en sådan i så fall skulle se ut, hur den skulle påverka truckhanteringen, vad som skulle krävas för en implementation samt ta fram investeringsunderlag för lösningen. Hänsyn ska tas till befintliga lösningar inom Volvo samt möjligheter till framtida utökad integration med affärssystemet SAP/R3.Önskad start: v. 32
Färdigdatum: september 2004

För ytterligare information kontakta logistikchef Carina Carlson, tel 0533 ¿ 466 67


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.