Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-01-19

Spridning av elektriska laddningar på isolatoryta

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Allmänt:
Den elektriska isolationen utgör den mest kritiska komponenten i högspänningsutrustning som t.ex. kraftkablar, transformatorer, generatorer, etc. Elektrisk isolation åldras med tiden eftersom den påkänns elektriskt, termiskt och mekaniskt men även av den omkringliggande miljön, t.ex. genom fukt och föroreningar.
För att veta hur den elektriska isolationen har åldrats i en utrustning utförs diagnostiska mätningar. Diagnostiska mätningar utförs bl.a för att kontrollera om det vid hög spänning bildas små elektriska urladdningar, s.k. partiella urladdningar, i luftfyllda hålrum inne i isolationen eller på ytan av isolatorer. För att tolka mätningar av de elektriska strömpulser som bildas vid förekomsten av partiella urladdningar krävs en förståelse av de fysikaliska mekanismer som styr fenomenet partiella urladdningar. Det nedan föreslagna projektet syftar till att undersöka en del viktiga aspekter som är av betydelse inom forskningsområdet för partiella urladdningar.

Specifikt:
Elektriska urladdningar i en kavitet mellan isolerande ytor ger upphov till deponerade laddningar. Fördelningen av dessa laddningar beror på om urladdningen är lokaliserad till en punkt eller mer utspridd över hela ytorna.
Detta projekt går ut på att diskutera vilka möjligheter det finns att mäta denna ytladdningsfördelning och hur den kopplar till karaktäristik för den elektriska urladdningen.

Moment som ingår i projektet:
i) Litteraturstudier av hur laddningar deponeras på ytor med urladdningar
ii) Alt. 1: Bygga mätuppställning för att mäta ytladdningsfördelning
ii) Alt. 2: Studera vilka parametrar som styr relationen mellan elektrisk gnista och ytladdningsfördelningProjektet kan vara lämpligt för studerande inom elektroteknik, teknisk fysik, fysiklinjer eller liknande.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.