Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-08-17

Avskiljning av fosfor och ammonium från avloppsvatten

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
En av flera tekniker som pekats ut som intressant att utveckla för småskalig rening av avloppsvatten, är sorption i reaktiva filtermaterial. Reaktiva filter eller sorptionsfilter (liktydiga benämningar) är filter med material som har specifika fysikaliska-kemiska egenskaper lämpade för avskiljning av oönskade ämnen i vatten. Ingenjörsmässigt är det en form av låg-teknologi där syftet är att använda ett minimum av elektrisk energi och inga konstgjort framställda kemikalier.

Målsättningen är att för fem utvalda filtermaterial;

· Med hjälp av kolonnförsök jämföra och avgöra materialens lämplighet och uthållighet för avskiljning av fosfor och kväve från hushållsspillvatten
· Undersöka om det finns risk för att pozzolana processer (¿cementering¿) kan försämra filtrens hydrauliska egenskaper
· Identifiera och beskriva styrande mekanismer för P-avskiljning till CaO-dopad masugnsslagg och Filtra P, samt för N-avskiljning till Filtra N och wollastonit.

Examensarbetarna kommer att handledas av en forskargrupp bestående av Gunno Renman och Jon Petter Gustafsson, Inst f mark- och vattenteknik KTH och Per-Olof Johansson, ARTESIA Grundvattenkonsult AB. Arbetena kommer att utföras vid KTH med Gunno Renman som huvudhandledare.

Vi ser gärna att de två examensarbetena startas upp samtidigt, vilket enligt erfarenhet gör arbetet roligare samt underlättar handledningen. En lämplig start är någon under perioden maj-augusti, 2004.

En lämplig bakgrund är att du studerat vid Miljö- och Vattenteknikprogrammet, UU, eller vid EESI-programmet, KTH. Men även andra, likvärdiga utbildningar kan vara lämpliga.

För mer information kontakta Docent Gunno Renman (e-post: [email protected], telefon: 08-790 6350)


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.