Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-12-08

Logistikutveckling för skär & verktygshållare

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
- Vad vi vill ha gjort?
o Utveckla en databas för verktygshantering av skär och verktyg

- Varför vill vi få detta arbete genomfört?
o För att vi ser i dag att det är brister och vi behöver få in nya idéer och tankar

- Vad vi förväntar oss att arbetet ska leda till?
o Kostnads reducering av inköp på skär och hållandeverktyg
o Ett enklare flöde av skärverktyg i produktionen
o En bra databas som man kan utgå från när man ser på kommande behov och utfall av förbrukning


Vi är en komplett leverantör till tunga fordons- och verkstadsindustrin
Vi verkar inom två kärnområden:
Det ena kärnområdet är skärande bearbetning där vi specialiserat oss på mer avancerade produkter med relativt lång bearbetningstid och med höga toleranskrav.
Det andra kärnområdet är rattjusteringssystem där vi utvecklar, tillverkar och marknadsför vår egen patentsökta produkt.
Vi omsätter idag ca 130 miljoner med ca 100 anställda
vi ingår i HEXAGON ENGINEERING

Vi ser framför allt sökande med logistik som kärnområde.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.