Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-06-02

Biogas och logistik

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget Växtkraft i Västerås bygger en biogasanläggning för bl.a. rötning av gräs. Gräset kommer från 17 lantbrukare vilka upplåter delar av sin mark till detta. Dessa lantbrukare är dessutom delägare i biogasanläggningen. Gräset skördas som ensilage och transporteras till biogasanläggningen och lagras där i planlager. Efter rötprocessen ska rötresterna transporteras tillbaka till lantbrukarna och spridas på deras areal. All skörd, transport, lagring mm av ensilaget sköts av Växtkraft vilket gör att hanteringen blir rationell och effektiv.

JTI:s uppgift är bl.a. att utvärdera hanteringssystemet från fält till biogasanläggning och tillbaka med rötresterna till fältet.

Syftet med ex-jobbet är att beskriva och identifiera flaskhalsar i systemet. Dessutom göra enklare känslighetsanalyser för att se hur förändringar påverkar olika faktorer. Arbetet kommer att ske i en grupp bestående av fem personer på JTI samt genom kontakt med Lantbrukare och övriga aktörer.

Vi söker en person som har känsla för logiskt tänkande, självständig och drivande. Kunskaper inom lantbruk, ekonomi och logistik är önskvärt men dock inget krav eftersom den kompetensen finns inom arbetsgruppen.
Verkar detta intressant ta kontakt med Christoffer Anderson på JTI senast 17 maj 2004.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.