Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-05-10

Organisation i Fiskeviks förskola och F- 3 utvärderas förutsättningslöst

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Våren 2003 genomfördes i Fiskevik/Skönbacka en omorganisation av skolorna. Skönbacka skola, där eleverna i åk 5 och 6 var placerade,
lades ner och dessa elever flyttades till bl.a. Sulviks skola.

Fiskevik blev kvar med förskola och F-3. I F-3 har detta läsår 2003/04
endast 15 elever gått.

Vi skulle vilja att någon eller några studerande hjälper oss att utvärdera hur barn/elever, personal och föräldrar upplever den pedagogiska verksamheten med tanke på lärandet, arbetsmiljön, trivseln m.m.

Utvärderingen bör vara klar oktober-november 2004.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.