Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-10-28

Kvalitativ Diagnos av Lastbilsmotor

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Inom kort kommer lagar kräva att det finns ett diagnossystem i alla lastbilar.
Kravet är att så fort ett fel inträffar som i sin tur medför att emissionerna
ökar, måste föraren larmas så att felet kan åtgärdas. I vissa fall används
simuleringsmodeller, som kan vara av varierande kvalitet och komplexitet, för
att konstruera diagnossystem.

Qualitative reasoning (Kvalitativa metoder) är ett forskningsområde inom
AI där man söker förenklade representationer av verkligheten. Till exempel att
något ökar, istället för att exakt försöka bestämma en derivata.
När man konstruerar diagnossystem för motorer kan kvalitativ resonering användas
vid framtagningen av vissa delar av diagnossysemet.

Målet med exjobbet är att framtaga ett diagnossystem för en motormodell med hjälp av kvalitativ resonering

Genom ett samarbete mellan avdelningen för fordonssystem, institutionen för
systemteknik (ISY), och lastbilsindustrin har en modell implementerad i simulink
framtagits. Denna modell kommer användas vid konstruktion av diagnossystem, samt
för verifiering.

Lämplig bakgrund för exjobbet har en person från Y, D, F, eller liknande, med
intresse för modellering och diagnos. Lämpligt för en eller två personer.
Startpunkt för exjobbet är direkt, eller efter överenskommelse.\\[1cm]

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.