Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-06-07

Databas för fackordlista (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
KCEM (kompetenscenter för energetiska material) är en organisation för alla som arbetar med energetiska material. Området energetiska material omfattar bl.a. reaktiva processer, energetiska processer, sprängämnen, krut, pyroteknik och brandfarliga ämnen.

Uppdrag
Framtagning av databas för fackordlista för området explosivämnesområdet i första hand svensk-engelsk men även flera språk

Internationaliseringen och den tekniska snabba tekniska utvecklingen inom området explosiva material samt explosiva varor har medfört att många engelska ord saknar väldefinierade svenska ord.
Vid översättningar av teknisk text sker många misstag.

Som grund tages befintliga ordböcker som vanligtvis finns i kompendieform. Befintliga ordböcker läses in i en databas som framledes kan användas för automatisk rå -översättning.


Uppdraget genomförs lämpligen i Mälardalsområdet.

http://www.kcem.se/


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.