Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-10-06

Software Engineering processen applicerad på utveckling av Webb applikationer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Hej!

Jag är en ensamföretagare och student som söker en eventuell partner att skriva ex-jobbet med. Nedan är den preliminära beskrinving som jag har lämnat in som förslag till institutionen för programvaru utveckling vid Lunds Tekniska Högskola och som dessutom har godkänts.

med vänlig hälsning,
Jan Bolmeson

I. INTRODUKTION
Idag utvecklas de flesta webbapplikationer utan att ha följt en formaliserad processmodell [Pressman 2000]. Det görs exempelvis ingen kravinsamling, detaljerad design eller testning. Utvecklare, som jag, går snabbt över i implementationsfasen utan nödvändiga förberedelser eller senare utvärderingar. Det upprättas i princip aldrig någon teknisk dokumentation över arbetet eller utvecklingen. Även om detta tillvägagångssätt fungerade i första generationens Internet och webb, är det i idag ohållbart. [Ricca 2002]. Verktygen blir allt mer kraftfulla och därmed avancerade vilket inte minst ökar kraven på bättre teknik, metodik och processer. [Ricca 2002].

II. TEORETISK FÖRDJUPNING
Min tanke är att med ex-jobbet fördjupa mig i de SE processer som finns och hur dessa kan användas vid utveckling av web applikationer. Till för ungefär 4 år sedan så fanns det inget behov av SE processer för utveckling av web applikationer eftersom det helt enkelt inte fanns några verktyg som tillät att riktigt programmering utfördes på webben. Genom den snabba utvecklingen har web applikationerna börjat närma sig den klassiska definitionen av en applikation och inte minst ökat i både antal och betydelse. Detta medför att det finns ett växande behov av en formaliserad modell som kan användas vid denna specialla sorts utveckling.

Det finns idag ganska få artiklar och forskare som inriktar sig på speciellt WA. Därför är det vädligt intressant att försöka ställa sig kritisk och utvärdera dessa forskares resultat och teorier se om de är applicerbara på utvecklingen av min egen programvara. Jag tror nämligen, att mitt eget företag och flera andra som jag har varit i kontakt med, kan anses vara en ganska bra representation av den målgrupp som skulle kunna ha användning av en anpassad process för utvecklingen av WA. Det finns nämligen ingen sådan formaliserad metodik i dagsläget.
III. TEKNISK INNOVATION
Min tanke är vidare att jag ska kunna försöka att parallellt med utvecklingen av min programvara, som är en innovation i sig, ska kunna utvärdera och försöka ta fram en process för utvecklingen av WA. Denna process kommer förmodligen att bli en lättvariant av befintliga SE metoder, eftersom utvecklingen i mitt fall, och många av mina partnerföretag och konkurrenter är fåmans företag. Dessa har inte någon nytta av många av de SE processer som finns eftersom dessa riktar sig till stora projekt med många olika personer. Dock anser jag att det är synd att vi inte ska ta hänsyn till många av de bra saker som 40 års av SE¿forskning har kommit fram till. För där finns många saker som är väldigt bra och fungerar även vid sådana små utvecklingar som våra.

IV. UTVÄRDERING
Utvärderingen har jag tänkt att utföra enligt gängse vetenskapliga metoder och försöka göra den objektiv utifrån de under ex-jobbets gång inhämtade erfarenheterna och kunskaperna. Den kommer som i föregående kapitel till största del bestå av utvärdering av SE-metoder applicerade på utvecklingen av WA och min egen programvara.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.