Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-06-03

Motorstyrning under realtidsoperativsystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
System för rörelsestyrning är i de flesta fall implementerade i två CPUer. En övre processor som styr applikationen och en undre som styr den realtidskritiska motorstyrningen. Den övre processorn är ofta av generell typ tex. Power PC, ARM eller Pentium. Den undre är oftast en digital signalprocessor (DSP) som är optimerad för motorstyrning. Den snabba utvecklingen av processor samt framväxten av olika realtidsoperativsystem (tex. QNX eller realtids LINUX) skulle kunna göra det möjligt att flytta motorregleringen eller delar av denna till den övre processorn.

Fördelarna med detta är att de utvecklingsverktyg som finns för standardprocessorer är väsentligt bättre än de som finns för DSPer. Dessutom blir ofta operativsystembaserade system flexiblare, stabilare och mer långlivade. En annan fördel är möjligheten att inkludera externt producerade programmoduler i det egna systemet. Detta har potential att göra utvecklingsarbetet både snabbare och billigare.

För att undersöka om motorstyrning under realtidsoperativsystem är möjlig, skall ett examensarbete för två teknologer genomföras. Existerande hårdvara kommer att användas och kombineras till ett system. Dessutom skall mjukvara för detta system utvecklas.

Del 1: Utvärdering av motorstyrning under RT-OS
En del av arbetet består i att flytta och modifiera motorstyralgoritmer från en existerande DSP till en ARM-processor. För att utvärdera resultatet skall drivsystemprestanda mätas och verifieras i bägge plattformarna. Därför kräver denna del kännedom om elektriska maskiner och drivsystem. Dessutom krävs programmeringsvana i C och viss elektronik kunskap.

Del 2: Utvärdering av RT-OS och scriptbaserade språk
Den andra delen består i att köra igång minst två olika operativsystem på en ARM baserad processorplattform (ev. QNX och Linux?). I detta system skall olika standardmoduler kombineras med de mer specifika motorstyralgoritmerna som nämnts ovan. Framför allt är det av intresse att studera hur TCP/IP-moduler fungerar ihop med mer realtidskritiska applikationer. Dessutom skall olika metoder för hur ¿sand boxing¿ (Java, LUA eller annat scriptbaserat språk) kan användas för åtdragningskontroll som i realtid kommunicerar med motorstyrningskoden. Utvärdera befintliga scriptspråk med hänseende på krav/lämplighet för vårt användningsområde. Detta arbete förutsätter kännedom om operativsystem och mycket god erfarenhet av C-programmering.

Genomförande
Arbetet skall vara slutfört till jul 2004. Eventuellt kan del 2 påbörjas före del 1 men det är av högsta vikt att de två delarna till största delen utförs parallellt.
Del 1 passar E-teknolog med inriktning elektriska maskiner och drivsystem, M-teknolog med inriktning mekatronik eller motsvarande. Dessutom är viss programmeringsvana och ett dokumenterat intresse för elektronik ett krav.
Del 2 passar E-teknolog med mjukvaruspecialisering, D-teknolog eller systemvetare. Denna person bör ha ett intresse av realtidsprogrammering och viss elektronikkunskap.

Då arbetet är tvärvetenskapligt och omfattar två delarbeten som är beroende av varandra, är god samarbetsförmåga och tidsplanering ett ovillkorligt krav. Sista ansökningsdatum är 30/5 och arbetet startar i början av augusti eller enligt överenskommelse.
Handledare kommer att vara Peter Kjellqvist och Adam Klotblixt.
Kontaktperson:
Peter Kjellqvist
08-743 92 29

Se vår hemsida http://www.atlascopco.com

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.