Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-06-14

Utveckla framtida försvarets logistikstöd

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Exjobbsförslag ¿ Ontologi (gemensamma begrepp och deras sammanhang/relationer)

Bakgrund
Inom Logistikområdet finns ett stort antal mer eller mindre ¿monolitiska¿ system som utvecklats under lång tid utan någon samlad kravbild på gränssnitt eller informationsutbyte. Informationssystemen har till delar utvecklats i mark, sjö, och luftspåret, i det närmaste utan krav på samverkan.

Försvarsmakten är nu på gång att utvecklas till en enad försvarsmakt mot NBF (Närverksbaserat Försvar). Detta innebär helt andra krav på enad och samverkande informationshantering. Informationshanteringen måste bygga på de krav på informationsstöd som verksamheten ställer bortom år 2010 i NBF.

Detta innebär med största sannolikhet att information för logistikverksamheten måste tas dels från ¿arvs-infosystem¿ eller ersatta infosystem inom Försvarsmakten samt dels från den ¿informationsocean¿ som finns tillgänglig via Internet.

Frågan är då vilka krav som är rimliga att ställa på en gemensam begreppsapparat eller gemensam ontologi. För de system som ligger inom Försvarsmaktens påverkan kan en gemensam begreppsapparat underlätta kommunikation och samverkan, i en del informationsområden med särskilda krav på samverkan, informationsutbyte och entydig tolkning av info måste krav ställas på en entydig ontologi. Det är väl i och för sig önskvärt med en gemensam ontologi för alla infobegrepp inom FM infosystem, men frågan är om det innebär orimligt mycket arbete att skapa en fullständig begreppsapparat. Det kanske är mer rimligt att utifrån en mer nyanserad kravbild på informationen och verksamhetens krav på informationsstöd endast skapa en gemensam ontologi när en sådan oundgängligen krävs åtminstone inledningsvis.

Däremot vad gäller Internet måste man fråga sig om någon gemensam användbar ontologi går att skapa. Kan man klar sig med att information måste tolkas i varje enskilt fall som den behövs.

Resonemanget ovan är inte endast giltigt för den delmängd av informationshanteringen som rör logistikområdet utan är rimligen mer universellt.

En ¿gemensam¿ ontologi inom logistikområdet måste beskrivas på ett sätt som gör att den direkt kan mappas in i det mer överordnade, i någon mening, ¿gemensamma¿ ontologibibliotek som förmodligen måste tas fram för hela NBF som en del i underlaget för den informationsocean som ligger till grund för den gemensamma lägesbilden.

Möjliga frågor att besvara
Behövs en ontologi för Försvarsmakten och FMV (t.ex. vad säger litteraturen jämfört med ambitionerna i NBF)? När och var behövs i så fall en ontologi för logistiken (alltid, ibland, för vissa områden)? Visa med konkreta exempel på fall där en ontologi kan föredras framfört med att inte ha en ontologi (eventuellt egna test). Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda för att en ontologi ska kunna användas? Uppväger fördelarna med en ontologi (exempelvis snabbare söktid m.m.) arbetet att utarbeta en sådan (i timmar eller kronor)? En framkomlig väg för uppskattning av för- och nackdelar är att hitta andra företag som infört en ontologi och jämföra med dem.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.