Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-04-20

Utvärdering av alternativa alkalikällor vid peroxidblekning av mekaniska massor

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget
Metso-koncernen är en global leverantör av maskiner och system samt expert- och servicetjänster för processindustrin. Metsos omsättning under år 2003 var omsättningen 4,25 miljarder euro och antalet anställda ca 26 000. Metso verkar i 50 länder och dess aktier noteras på börserna i Helsingfors och New York. Metsos affärsområden är Metso Paper, Metso Minerals, Metso Automation och Metso Ventures.
Mer information: www.metso.com

Bakgrund
Blekning av mekaniska massor till höga ljusheter sker idag nästan uteslutande vid hög blekoncentration där peroxid utgör blekemikalien. Eftersom blekningen sker vid ett högt pH så används idag NaOH som alkalikälla för att höja massans pH. Detta är dock inte helt oproblematiskt eftersom NaOH löser ut vedämnen vilket både ökar vedförlusten och COD belastningen. Detta i kombination med en allt dyrare NaOH har lett till ett ökat intresse för alternativa alkalikällor, såsom MgO,CaO och Mg(OH)2 vid peroxidblekning.

Uppgift
Att utifrån egna utförda blekexperiment i laboratorieskala utvärdera alternativa alkalikällor vid peroxidblekning av mekaniska massor. Målsättningen är att undersöka ifall någon alternativ alkalikälla helt eller delvis kan ersätta NaOH och vilka resultat som då kan uppnås. Målsättningen bör också vara att finna ut under vilka övriga processbetingelser som de nya alkalikällorna fungerar bäst. Arbetet bör inledas med ett litteraturstudie där tidigare gjorda arbeten på området undersöks. Eftersom blekning är en multivariat process där flera parametrar bidrar till blekresultatet bör detta examensarbete också utföras med hjälp av multivariat försöksmetodik, tex MODDE eller liknande.

Kvalifikationskrav: Civilingenjör med inriktning mot kemi eller kemiteknik. En fördel, men inget krav, är ifall du känner till och kan använda någon typ av försöksplaneringsverktyg.

Intresseanmälan skickas till [email protected]GÖR DITT EXAMENSARBETE HOS OSS!
Vi vill erbjuda Dig att göra Ditt examensarbete inom Metso Paper och Panelboard i Sundsvall. Vi ställer upp med kvalificerad handledning och Du får arbeta med stimulerande utvecklingsprojekt som kompletterar Din utbildning.

Under den tid Du arbetar med och samlar in material till examensarbetet utgår viss ersättning och vi kan hjälpa till att ordna bostad.

Vi kan även erbjuda ett ettårigt traineeprogram för civilingenjörer.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.