Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-04-28

Tvättning av pappersmassa

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget
Metso-koncernen är en global leverantör av maskiner och system samt expert- och servicetjänster för processindustrin. Metsos omsättning under år 2003 var omsättningen 4,25 miljarder euro och antalet anställda ca 26 000. Metso verkar i 50 länder och dess aktier noteras på börserna i Helsingfors och New York. Metsos affärsområden är Metso Paper, Metso Minerals, Metso Automation och Metso Ventures.
Mer information: www.metso.com

Bakgrund
En av nyckeloperationerna i framställningen av pappersmassa för pappers och kartongtillverkning är att tvätta massan mellan de olika processtegen. Prestanda för tvättapparaten är bland annat beroende av massans egenskaper. En viktig egenskap är hur väl en massabana släpper igenom vätska, d.v.s. pappersmassans dränageegenskaper. För att bestämma dränageegenskaper hos pappersmassa finns flera metoder. Vi måste emellertid bli bättre på detta och kanske även specialanpassa egna metoder för våra egna produkter.

Uppgift
Utvärdera de metoder som används idag. Jämföra sinsemellan, och undersöka hur väl de beskriver den egenskap som är viktig för tvättapparaten. Ge förslag på alternativ metod och delta i framtagandet av en sådan.

Kvalifikationskrav: Civilingenjörsexamen eller motsvarande (Kemi).

Intresseanmälan skickas till [email protected]GÖR DITT EXAMENSARBETE HOS OSS!
Vi vill erbjuda Dig att göra Ditt examensarbete inom Metso Paper och Panelboard i Sundsvall. Vi ställer upp med kvalificerad handledning och Du får arbeta med stimulerande utvecklingsprojekt som kompletterar Din utbildning.

Under den tid Du arbetar med och samlar in material till examensarbetet utgår viss ersättning och vi kan hjälpa till att ordna bostad.

Vi kan även erbjuda ett ettårigt traineeprogram för civilingenjörer.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.