Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-08-24

Lättförståeligt redovisning av akustiska egenskaper för användningar i olika rum

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Laxå Bruks AB tillverkar konfektionerade isoleringskomponenter för brandskydd, värmeisolering och akustisk isolering. Dessutom tillverkar vi fibertillsatser för asfaltsinblandning. Vår omsättning är nu ca 12 mkr och vi har 12 anställda.

Vi undrar hur kan man enkelt beskriva/visa med kurvor eller undersökningar att varje enskilt akustikelement har en positiv inverkan på rumsakustiken i fråga om interferrenzproblem och efterklangstider.

Att hitta ett lättförståeligt sätt för akustikelement vid redovisning av akustiska egenskaper för olika användningar i olika rum. Vårt mål är att kunna sälja akustikelement för enkelt eftermontage i vissa rum ¿ dagis, skolor, restauranger, konferenslokaler - som uppenbarligen uppvisar akustiska problem som kan störa eller leda till hälsoproblem utan att behöva göra akustiska mätningar och noggranna undersökningar för varje enskilt objekt.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.