Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-04-28

Outsourcing TWP - Inköp och tillverkning av Twin Wire Press för avvattning av pappersmassa.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget
Metso-koncernen är en global leverantör av maskiner och system samt expert- och servicetjänster för processindustrin. Metsos omsättning under år 2003 var omsättningen 4,25 miljarder euro och antalet anställda ca 26 000. Metso verkar i 50 länder och dess aktier noteras på börserna i Helsingfors och New York. Metsos affärsområden är Metso Paper, Metso Minerals, Metso Automation och Metso Ventures.
Mer information: www.metso.com

Bakgrund
I vår hantering av avvattningsmaskinen TWP från ritningsunderlag till färdig produkt hos kund finns det områden där vi behöver mer kunskap i hur maskinen hanteras. Metsos egna produktionsresurser har de senaste åren minskat och utformats till en mer slimmad och flexibel tillverkningsindustri där fler och fler produkter outsourcas, dvs vi lägger ut fler och fler tillverkningsdetaljer på underleverantörer för att effektivisera tillverkningen och anpassa verksamheten mot snabbare konjuktursvängningar och den allt mer priskänsliga pappersbranschen.

Maskinen finns i fyra storlekar och vikten ligger mellan ca 40 ¿ 120 ton. Huvuddelen av maskinen består av valsar som bildar pressnyp och avvattnar pappersmassan från ca 6% fiberinnehåll till ca 40% fiberinnehåll (torrhalt). 95% av materialet är syrafast stål.

Uppgift
Uppgiften blir att kartlägga och undersöka vad som krävs i tid och resurser för att hantera maskinens ritningsunderlag och specifikationer från beredning av färdigställt underlag till maskinens slutgiltiga placering hos kund.

Kvalifikationskrav: Civilingenjör med produktionsteknisk avslutning på maskinlinjen.

Intresseanmälan skickas till [email protected]


GÖR DITT EXAMENSARBETE HOS OSS!
Vi vill erbjuda Dig att göra Ditt examensarbete inom Metso Paper och Panelboard i Sundsvall. Vi ställer upp med kvalificerad handledning och Du får arbeta med stimulerande utvecklingsprojekt som kompletterar Din utbildning.

Under den tid Du arbetar med och samlar in material till examensarbetet utgår viss ersättning och vi kan hjälpa till att ordna bostad.

Vi kan även erbjuda ett ettårigt traineeprogram för civilingenjörer.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.