Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-04-28

Dränagetestutrustning: utveckla, testa och konstruera.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget
Metso-koncernen är en global leverantör av maskiner och system samt expert- och servicetjänster för processindustrin. Metsos omsättning under 2002 uppgick till 4,7 miljarder euro och antalet anställda till cirka 28 500. Metso verkar i 50 länder och dess aktier noteras på börserna i Helsingfors och New York. Metsos affärsområden är Metso Paper, Metso Minerals, Metso Automation och Metso Ventures.
Mer information: www.metso.com

Bakgrund
Tvättning av pappersmassa utförs genom att avvattna en fiberbädd på en perforerad yta. Den perforerade ytan består företrädesvis av en 3 mm tjock plåt med många 1 mm stora hål i ett speciellt mönster.
I och med att moderna fiberlinjer sluts allt mer så ökar risken för att utfällning kan sätta igen hålen. Vi har behov av att kunna bedöma graden av igensättning på ett enkelt sätt.

Uppgift
Att utveckla, testa och konstruera en enkel dränagetestutrustning som kan användas för att bedöma graden av igensättning av hålen.

Kvalifikationskrav: Högskoleingenjör Maskin.

Intresseanmälan skickas till [email protected]  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.