Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-17

IMPLEMENTERING AV PROVNINGSMETODEN CRUSH RESISTANCE (Hudiksvall)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
FÖRETAGSINFORMATION
Ericsson Network Technologies tillhandahåller system och lösningar för telekom- och kraftnät. Fokus ligger på fiberoptiska infrastrukturer och integration av koppar, fiberoptiska och trådlösa teknologier. Företaget har ca 600 anställda i Europa, Kina, USA och Sydamerika.

http://www.ericsson.com/networktechnologies/

BACKGRUND
Ericsson Network Technologies tillverkar och utvecklar produkter för telecom industrin. Kravet att utveckla billigare och klenare produkter för att möta framtiden är ett kontinuerligt arbete i vårt företag.
En viktig del i detta arbete är utveckling av höguppjästa isoleringar samt dimensionsminskning för solida isoleringar. Genom att jäsa plastmaterial med kvävgas minskas materialåtgången och därmed kostnaden.
För utvecklandet av dessa produkter behövs en kontinuerlig verifiering på att kundens krav uppfylls med avseende på elektriska-, mekaniska- och miljöegenskaper. Ett av dessa krav är intryckningskraften (crush resistance) på isoleringen.

X-JOBBSOMFATTNING
Arbetet syftar till att verifiera och implementera provningsmetoden, crush resistance enligt UL 444 Clause 6.2, med avsende på tillförlitlighet och korrelation med andra test institut.
Att intryckningskraften påverkas av polymerensuppjäsningsgrad, polymerval, väggtjocklek och tråddimension är sannolikt. En del i detta arbete är att finna hur och vilka faktorer som påverkar intryckningskraften, varför försöksplanering kommer att vara en viktig del av examensjobbet.

KOMPETENSKRAV
Arbetet avses som examenarbete på 20-p nivå. Eventuellt kan arbetets omfattning ändras till att passa ett kortare examsensarbete.

Arbetet skall utföras vid enheten för materialteknik vid Ericsson Network Technologies i Hudiksvall.

Lämplig bakgrund är materialteknik (K, M, eller F) med inrikting polymera material. Eftersom arbetet kommer att innebära statisktiska beräkningar är det en fördel med erfarenhet av detta område.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.