Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-08-18

Utveckling av multiplayerplattform (71)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Webbaserad spelutveckling: Utveckling av multiplayerplattform!
I uppgiften ingår att analysera hur en plattform bör byggas upp för att möjliggöra specifika multiplayerspel.
Förutsättningar:
Klienten kommer programmeras i Macromedia Flash MX - miljö med Actionscript 2.0 samt att data som ska användas ligger i en MySQL-databas.
Vidare är genomgående hänsyn till skalbarhet och återanvändning en mycket viktig aspekt.

Det går att ha en teknisk vinkel av uppgiften. Uppgifter för det tekniska ramverket identifieras, lämplig serverteknik - förslagsvis
XML-Socketserver-tekniken - kan analyseras samt prototyper av plattformen kan skissas eller konstrueras.

En designmässig vinkel av uppgiften är också mycket intressant. Diverse
uppgifter för gränssnittet kan identifieras samt utvärderas med hjälp av olika tester.

Vi är öppna för en diskussion om examensarbetets utformning- kontakta oss så berättar vi mer.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.