Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-05-25

Marknadsanalys inom mobil IP telefoni

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
OptiMobile söker ambitiösa studenter med intresse för marknadsanalys och telekom.
Examensarbetet består av olika delmoment inom marknadsanalys av telefonimarknaden för en ny produkt som OptiMobile utvecklar. OptiMobile utvecklar och marknadsför trådlösa (WiFi och Bluetooth) VoIP telefonilösningar, WBX (Wireless Branch Exchange), som integreras mot företagets telefoniväxel. Företaget kan sänka sina telefonikostnader med uppemot 50% genom att de anställdas mobilsamtal förflyttas från det dyra GSM nätet till det prisvärda fasta nätet eller IP nätet via telefonens WLAN. OptiMobiles produkt härstammar från svensk och australiensisk spjutspetsforskning.


Frågor som bör ingå i examensarbetet:

*Utvärdering av marknadsstorleken för OptiMobile¿s produkt WBX
*En kartläggning av dagens och morgondagens telefonimarknad i Sverige och internationellt. Hur är fördelningen fast telefoni/mobiltelefoni/IP telefoni? Hur skiljer sig tarifferna mellan olika operatörer/ länder?
*Segmentering av företagsmarknaden. Vilka företag är de bästa målgrupperna för produkten?
*Vilka funktioner efterfrågas i OptiMobile¿s lösning?
*Hur mycket vill kunderna betala för OptiMobile¿s WBX?

Arbetet kommer att bestå av teoretisk analys samt intervjuer med IT/telekomchefer hos ett antal företag.

Önskad utbildningsprofil: Studenter från Industriell ekonomi eller från Civilekonom-programmet. Examensarbetet kan utföras av en eller två studenter och bör påbörjas inom snar framtid.

Mera information om OptiMobile finner ni på vår hemsida www.optimobile.se  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.