Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-05-25

Koncernredovisning och finansieringsanalys

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Att ta fram en kontostruktur och grupperingar i finansieringsanalys som är tillämplig på en svensk normalkoncern till ett nyutvecklat koncernredovisningsprogram som fullständigt integererar resultat och balansräkningen med finansieringsanalysen.

Studenten kommer med hjälp av programmet att sätta upp hela strukturen.

Alla typer av koncernelimineringar kommer att behandlas.

Detta kräver mycket god analytisk förmåga med matematiskt anslag. Efter genomfört arbete så kommer studenten att få en mycket djup förståelse för hur koncernredovisning och finansieringsanalys fungerar.

Troligtvis är det bäst med två personer eftersom man säkert behöver ett bollplank.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.