Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-04-28

Vilka faktorer kan försvåra hemflytt från behandlingshem för barn med psykosociala- eller missbruksproblem?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Socialtjänsten erbjuder stöd till föräldrar till barn med psykosociala-, missbruks- eller annan tillfällig eller varaktig problematik. Detta är en tjänst som föräldrarna utifrån förmåga ska betala för.

När det är dags för barnen att åter flytta hem till sina föräldrar så kan detta ibland bli problematisk och barnens vistelse på behandlingshemmen kan bli mer utdragna än nödvändigt. Mot denna bakgrund vill vi att du undersöker vilka faktorer som kan försvåra en hemflytt med fokus på de ekonomiska aspekterna.

Frågeställning 1:
Undersöker socialtjänsten familjens ekonomi vid frivillig placering? Tas avgifter ut om familjen ligger över norm?

Frågeställning 2:
Om undersökningen visar att så ej är fallet gör då socialtjänsten familjen en björntjänst? Köper socialtjänsten barnen av familjen? Försvårar det för föräldrar och barn att återförenas om föräldrarna kan tjäna ekonomiskt att inte ta hem sina barn?

I övrigt kan vi gemensamt reflektera över vilka faktorer som skulle vara intressanta att studera. Arbetets avgränsningar och genomförande är upp till dig att bestämma, men vi finns till hands för råd och vägledning.

Kontakta oss för vidare diskussion.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.