Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-04-30

Marknadsföring till egna kommuninnevånare (JH 03)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Uppdragsgivaren vill att någon eller några studenter utvärderar kultur- och fritidsförvaltningens marknadsföringsinsatser. Hur marknadsför sig kultur- och fritidsförvaltningen i dagsläget? Kan marknadsföringen förbättras? Hur ser kommuninvånarna på nuvarande marknadsföringsinsatser? Hur uppfattar kommunmedborgarna de fritids- och kulturaktiviteter som kommunen erbjuder i dagsläget? Hur kan man använda resultatet av Kultur och fritidsvaneundersökningen, som genomfördes i början av året, för att tydliggöra de aktiviteter som man vill marknadsföra? Hur kan kommunen samordna marknadsföringen av vad som händer, så att större och/eller liknande arrangemang inte krockar?

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.