Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-05-03

Verksamhetsutveckling av säteri (JH 03)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Uppdragsgivaren vill undersöka möjligheten att etablera en ryttarverksamhet gentemot utlandet, främst tyskar. Det finns över 60 000 tyska hästägare. Allemansrätten i Sverige är något som saknas i Tyskland. Mot den bakgrunden finns det kanske hästägare från Tyskland som kan tänka sig att ta med hästen och förlägga sin semester till företaget. De vill därför undersöka om ett dylikt intresse finns från hästägare i Tyskland. Dessutom kan en del vara att undersöka travtränares behov av ett konvalescenthem för hästar. Vilka förutsättningar finns det för konceptet? Detta kombineras med träning av hästarna.

Uppdragsgivaren vill att någon eller några studenter undersöker om det finns ett marknadsbehov för etablering av ryttarverksamhet, med utlandet och främst Tyskland som målgrupp. Kan tyskar tänka sig att ta med hästen till Sverige på semestern? Vilka önskemål har de om intresse finns? Ytterligare konkretisering av ämnesområdet sker i samråd med uppdragsgivaren.

Uppdragsgivaren har också tankar på att utveckla ett konvalescenthem för hästar vilket bör testas på marknaden.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.