Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-02-24

Marknadsanalys (JH 03)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Nordens största och Europas sjätte största kondensatortillverkare med produktionsenheter i Kalmar, Gränna, Finland, England, Indonesien och Kina och har förutom i produktionsländerna, försäljningskontor i Nordamerika, Tyskland och Singapore. Man säljer dels via försäljningskontor, men har också en betydande och ökande del av sin försäljning via distributörer som finns över hela världen. I takt med att allt mer försäljning till elektronikindustrin sker via distributörer har företaget bestämt att öka sin support till detta kundsegment. Därför söker nu företaget studenter som är intresserade att genomföra en marknadsanalys gällande kondensatorförsäljnngen via distributörer i Europa. Företagets behov att få denna markandsanalys genomförd är stort och hoppas att det kan vara intressant och lockande att få arbeta med ett skarpt fall som kommer att vara till nytta för företagets framtida affärsutveckling.

Syftet är att genomföra en analys av hur stor företagets andel är av den totala marknaden som säljs via distrubutörer är i Europa.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.