Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-02-24

Produktutveckling (JH 03)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget, som finns i Torsås, har tagit fram en produkt som förbättrar miljön och skapar förutsättningar för återanvändning av strömaterial i stallmiljöer.

Företaget har tagit fram en maskin som skall användas vid ridanläggningar för att utskilja ströet från gödsel och därigenom göra kostnads- och miljöbesparingar. Man vill nu vidareutveckla denna maskin dels genom produktutveckling, men också när det gäller design.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.