Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-27

Arbetsmiljö,lagarbete,gruppsykologi

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Metso Refiner Segments AB i Hagfors tillverkar malsegment till pappers och massaindustrin och levererar dessa till kunder världen över. Idag ingår företaget i finlandsbaserade Metsokoncernen som är världens ledande företagsgrupp inom skogsförädling med teknologi från vedhanteringsutrustning till pappers- och fiberboardmaskiner. I Hagfors sysselsätter vi cirka 160 personer och omsätter 218 miljoner kronor. Företaget ingår i The Paper Province, en region med en världsunik koncentration av företag som på olika sätt sysslar med skogsförädlingsteknologi.

Arbetmiljö - Lagarbete,gruppsykologi

Vårt arbetssätt är idag uppbyggt på målstyrda grupper med 6 personer/grupp och skiftlag.

Det vi skulle behöva hjälp med är att utveckla grupperna vad gäller motivation, grupparbetet, vad det betyder att jobba i grupp, gruppindivider etc.

Arbetet beräknas ta 20 veckor och kommer att bedrivas i en av våra grupper där vi har 16 personer fördelat på 3 skift.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.