Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-10-25

Hur uppfattar allmänheten Skatteverkets skrivelser? Kartläggning och analys av läsförståelse.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Skatteverkets Fordonsskatteenhet i Örebro är beskattningsmyndighet för fordonsskatt och vägavgifter för hela landet. Varje år skrivs närmare 5 000 beskattningsbeslut vid enheten. Därtill kommer ett antal brevsvar till allmänheten där frågorna har kommit in via brev eller mail. Varje beslut är normalt på mellan 2 - 3 sidor.
Vid enheten arbetar 12 personer som alla hanterar samtliga ärendetyper.
Beslutens riktighet vad gäller formalia har tidigare kartlagts av myndighetens Rättsenhet. Det vi nu skulle vilja ha hjälp med är att få en kartläggning och analys av hur våra beslut är utformade vad gäller läsförståelsen hos våra mottagare, allmänheten.

En eller flera studenter får i uppdrag att gå igenom ett antal beslut och brevsvar på Fordonsskatteenheten för att sedan lämna en rapport om hur läsförståelsen, dispositionen av beslutet och hur väl svaret eller beslutet besvarar vad personen skrivit till oss om. Vi kan svara för urval av aktuella ärenden, men urvalet kan också göras av de studenter som får uppdraget.

Syftet med analysen och genomgången är att vi ska bli bättre på att skriva våra beslut och brev. Även om ett beslut inte blir som brevskrivaren vill ha det ska vederbörande ändå förstå vad som står i brevet eller beslutet.

Ärendena kan studeras på plats hos oss eller också kan vi kopiera de ärenden som är aktuella så att de kan studeras på Universitetet. Inga av våra ärenden omfattas normalt av sekretess. Arbetet kan gärna genomföras under året 2004. Vi hoppas att rapporten eller uppsatsen gås igenom av författarna med vår personal.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.