Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-27

Automatisering av laddning och ev. tömning av härdugn.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Metso Refiner Segments AB i Hagfors tillverkar malsegment till pappers och massaindustrin och levererar dessa till kunder världen över. Idag ingår företaget i finlandsbaserade Metsokoncernen som är världens ledande företagsgrupp inom skogsförädling med teknologi från vedhanteringsutrustning till pappers- och fiberboardmaskiner. I Hagfors sysselsätter vi cirka 160 personer och omsätter 218 miljoner kronor. Företaget ingår i The Paper Province, en region med en världsunik koncentration av företag som på olika sätt sysslar med skogsförädlingsteknologi.

Automatisering av laddning och ev. tömning av härdugn.

Alla våra malsegment härdas och anlöps för att få rätta egenskaper. All laddning och tömning av ugnen sker manuellt genom att segmenten 2 och 2 matas in och tas ut på samma sätt. Detta arbete stjäl arbetskraft från själva rensningen. Detta bör kunna automatiseras/mekaniseras till stor del.

Arbetet kräver kumskaper i produktionsteknik och mekanik.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.