Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-30

Utvärdering av vilka faktorer som lett till framgång för elever under åren i grundskolan med betygen i nian som utgångspunkt

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Eleverna passerar grundskolan utan att vi har en bra återkoppling av vad som händer under HELA grundskoletiden. Många aktörer är inblandade och när du som ex.vis. lärare för åk 1-3 lämnar en elev, får du inte någon vidare återkoppling av i vilken utsträckning han eller hon når upp till de nationella målen i år fem och nio.

Frågor man ofta ställer sig som pedagog är:
Har de metoder man använt varit framgångsrika?
Har engagemanget och stödet man gett eleverna haft betydelse?
Har det någon betydelse om eleven gått i en åldersblandad eller åldershomogen klass? m.m.

En förlängning i examensarbetet skulle kunna vara att undersöka om det har betydelse i vilken/vilka skola/or en elev gått i?
Jag är rektor för en F-6 skola i Sätila - ca fyra mil sydost om Göteborg - och har elever från förskoleklassen till åk 6. I fyran tillkommer elever som under de tre första åren gått i skola i Ubbhult. På tomten finns en 7-9 skola dit eleverna kommer från tre olika skolor, Sätila, Hyssna och Hajom.

Utifrån ovanstående kan jag se flera frågeställningar.
1) Har det någon betydelse för slutresultatet vilken skola en elev har har gått i under de första åren?
2) Kan man hitta metoder eller andra faktorer som leder till framgång?
3) Kan dessa generaliseras och ligga till grund för skolutveckling?
4) Kan man mäta om stödåtgärder som satts in haft avsedd effekt?
5) Kan man få svar på varför elever inte når godkänt i samtliga ämnen?

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.