Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-07-22

Rådjurets parningssytem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Två examensarbeten om vardera 10-20-poäng vid institutionen för naturvårdsbiologi, SLU:

Rådjurets parnigssytem är ett unikt och spännande undantag bland hjortdjuren. Bockarna (hanarna) är revirhävdande, vilket betyder att de försvarar ett avgränsat område mot andra bockar. Hos andra arter brukar sådant tyda på att det är en födoresurs som försvaras. Sannolikt är det inte så hos rådjur då getterna (honorna) under sommaren inte försvarar ett revir trots att de egentligen kanske har störst behov av ett eget åt sig och sina kid. Rådjur är heller inte parlevande som många andra revirhävdande arter. Mycket talar då för att bockarnas revir är rena parningsrevir. T.ex. slutar bockarna hävda sina revir direkt efter brunsten i juli augusti. Om det är ett rent parningsrevir så bör sannolikt de bockar som t.ex. är störst, tyngst mest aktiva osv. och har flest getter inom sitt revir också ha störst parningsframgång. De båda examensarbetena syftar till att bidra med mer information av detta slag för att öka förståelsen för rådjurets parningssystem.

I en pågående långtidsstudie av en vild population har mer än 100 rådjur försetts med radiosändare och med hjälp av detta material är framförallt bockarnas beteende under brunsten tänkt att undersökas i två olika examensarbeten. Arbetet som har en fältdel bestående av observationer och radio pejling av rådjur genomförs på rådjursprojektets forskningsområde Bogesund, beläget strax norr om Stockholm (Vaxholm). De båda examensarbetena är väl avgränsade mot varandra men fältarbetet kommer att genomföras gemensamt under perioden juli till mitten av augusti 2004. Arbetet genomföras inom ramen för ett europeiskt samarbetsprojekt och samarbete med utländska studenter kommer att bli aktuellt. Analys, sammanställning och skrivarbete kan genomföras vid institutionen i Uppsala (Bäcklösa) men ses helst utfört vid Grimsö forskningsstation utanför Lindesberg.

Lämplig bakgrund är kurser i zooekologi, och gärna viltbiologi eller därmed jämförbart. Fältvana och förmåga att arbeta självständigt i fält är önskvärt. Körkort och egen bil ett krav.

För mer detaljer angående ersättning, boende mm. kontakta Petter Kjellander som befinner sig i Frankrike tom 5/7-04; [email protected], tel. +33 (0)5 61 28 51 23; [email protected], eller Jacob Höglund, Uppsala univ

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.