Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-04-20

Mätmodeller för kostnadseffektivitet i systemutveckling

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Att kunna mäta och följa upp kostnadsdrivande komponenter i ett IT-utvecklingsprojekt är en förutsättning för att kunna uppnå en effektiv systemutveckling. Samtidigt är det en svår uppgift då systemen blir allt mer integrerade och komplexa.

Centrala Studiestödsnämnden står i begrepp att införa verktyg för att ytterligare effektivisera och automatisera delar av utvecklingsprocessen från en begäran om en förändring genom alla utvecklingsfaser till produktionssättning och överlämnande till förvaltning. Införandet av verktygen kommer att påverka flera delar av CSN:s organisation inte bara IT-avdelningen. Införandet utförs av IT-avdelningen men mycket av vinsterna finns ute hos beställarorganisationen där resultatet av effektiviseringen visar sig t. ex. som en förkortning av ledtider inom ett projekt.

Som ett led i detta arbete ska den nuvarande systemutvecklingsprocessen kartläggas för att ge möjlighet att mäta de effekter som de införda verktygen ger. De områden och frågor som är aktuella i en första omgång är:

1. Hur fördelas den tilldelade tiden i ett projekt mellan olika aktiviteter för den enskilde projektmedlemen mot bakgrund av den roll han/hon har.
2. Hur skulle en modell för att mäta effektiviten i resursutnyttjande för ett projekt kunna se ut mot bakgrund av nuvarande systemutvecklingsmodell.

Grundkrav: Arbetet ska i huvudsak utföras på CSNs huvudkontor i Sundsvall.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.