Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-04-19

Optimization of phage display selection methods for Affibody® molecules

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Affibody AB bedriver forskning inom kartläggning av proteiners funktion (Proteomics), utveckling av nya typer av affinitetsligander för terapi (Biotherapy) samt bioseparation i tillverknings-processer (Separomics).

I gruppen ¿Affinity Ligand Design¿ är en av huvuduppgifterna att ta fram bindande ligander mot intressanta proteiner, aktuella inom de olika affärsområdena. Under våren 2004 vill vi ta emot en exjobbare till ett arbete med den preliminära titeln:

¿Optimization of phage display selection methods for Affibody® molecules¿

Bakgrund:
På Affibody AB använder vi en klass av affinitetsligander som kallas Affibody®-molekyler. För att ta fram sådana affinitetsligander använder vi oss av metoden fagdisplay. Fagdisplay är ett selektionssystem där man fiskar fram bindare ur bibliotek bestående av miljarder bakteriofager som alla uttrycker olika varianter av Affibody®-molekylen på sin yta. Selektionssystemet optimeras fortlöpande och vi har ett antal frågor som vi skulle vilja titta närmare på inom ramen för ett examensarbete.

Målen med exjobbet:
· Undersöka och jämföra olika fastfas-support för selektioner
· Definiera positiva bindare mot målprotein- kontra bakgrundsbindare
· Sekevensera och jämföra olika bindare, bl.a. genom klustringsanalyser
· Om tid finns, optimera ytterligare givna selektionsparametrar

Exjobbaren:
Du ska vara förtrogen med molekylärbiologiska metoder och ha erfarenhet av fagdisplay som metod, teoretiskt men också gärna praktiskt. Det är viktigt att du uttrycker dig bra på engelska i tal och skrift.

Tid:
Lämplig tid för exjobbet är under våren 2004, med start i april.

Om du är intresserad, kontakta Elin Gunneriusson 08-598 838 55, [email protected] eller Anna Jarelöv Palm 08-598 838 77 [email protected] Mer information om Affibody AB hittar du på www.affibody.com.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.