Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-21

Inventering av belysningsanläggningar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Syftet är att inventera vilken typ av belysningsanläggningar som finns längs det statliga vägnätet, samt att ta fram en handlingsplan för hur befintliga och nya anläggningar ska hanteras.

Bakgrund
I Norrbottens län och Västerbottens län finns det totalt ca 1800 mil statliga vägar och längs dessa vägar har under årens lopp ett stort antal olika typer av belysningsanläggningar satts upp. Belysningsanläggningarna är en trafiksäkerhetshöjande faktor och är viktig del av den totala trafikmiljön. Av den orsaken är det viktigat att välja den typ av anläggningar som ger de bästa effekterna samtidigt som de estetiska värderingarna inte får glömmas bort.

Arbetets innehåll
Inventering av belysningsanläggningar.
Bedömning av effekter av de olika anläggningarna.
Framtagande av inriktning och handlingsplan.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.