Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-03-31

Trafikmängdens påverkan på olika verksamhetsgrupper

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Syftet med arbetet är att dels kartlägga omfattningen av olika verksamhetsgrenars reseattraktionskraft genom litteraturstudier, dvs hur ser ett typiskt resemönster ut för en lokalisering av exempelvis byggvaruhus, livsmedelsaffär, stormarknad etc, dels undersöka (i skarpt läge) i vilken omfattning de prognosmodeller som Vägverket använder sig av för persontrafik prognosticerar motsvarande reseattraktioner.

Bakgrund
Kunskapen om trafiken och nyttjandet av vägnätet är en central roll som Vägverket har att förvalta. Årligen utförs mätningar av trafikens sammansättning och volymförändringar i olika delar av landet. Samhällsekonomiska beräkningar och utvärderingar baseras på mängden trafik och dess sammansättning mellan tunga och lätta fordon. Större investeringar och nya vägsträckor medför omfördelningar i vägnätet av befintlig trafikmängd. Prognosticeringen av den förväntade trafikomfördelningen baseras på kunskapen om resmängder relaterade till start och målpunkter i samhället. Som ett verktyg för detta används personprognoser i EMMA-miljö. Detta arbete skall utgöra en kvalitativ och kvantitativ analys av befintliga modeller och verkliga förhållanden i Norrbottens län och Västerbottens län.

Arbetets innehåll
Trafikstudie och enkätundersökning av någon enstaka verksamhet, litteraturstudie över området samt förslag på förbättring av nämnda område. Intervjuer med väl insatta personer inom och utanför Vägverket  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.