Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-04-20

Utvärdering och utveckling av Sundsvall Energis traineeprogram

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sundsvall Energi har under senare delen av 1990-talet planerat att forma ett traineeprogram. Detta för att kunna anställa nyutexaminerade ingenjörer, tekniker, ekonomer m.fl. som skulle få möjlighet att under en period noggrant lära känna bolagets verksamhet innan de tillträdde en ordinarie befattning i organisationen. Innan dessa planer fått någon fast form gavs under våren år 2002 tillfälle att anställa två nyutexaminerade civilingenjörer som traineer.

Traineeprogrammet löpte över 18 månader och i november 2003 gick traineerna över till andra befattningar inom företaget. För att ta reda på hur traineeprogrammet uppfattats av traineer, arbetsledare och övriga medarbetare inom företaget ska nu en utvärdering göras. Denna utvärdering ska sedan ligga till grund för hur Sundsvall Energi ska arbeta med traineeprogram i framtiden.

Frågeställningar:
Har syftet med det genomförda traineeprogrammet uppfyllts?
Vad har varit bra/mindre bra med traineeprogrammet?
Hur ska Sundsvall Energi arbeta med traineeprogram i framtiden?

Detta arbete kommer bland annat att innebära att studenten får söka information kring traineeprogram, får lära känna vår organisation, får genomföra intervjuer med medarbetare för att slutligen analysera sammanställt material och ge förslag till förbättringar.

Studenten/studenterna som ska genomföra detta uppdrag kan vara utbildad inom organisationslära, beteendevetenskap, personaladministration eller företagsutveckling.

Genomföres så snart som möjligt, from mars 2004

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.