Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-04-21

Kundenkät, marknadsföring av företagshälsovård (Ljusdal 44)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
LjusnanHälsan AB ägs av Föreningen Ljusnandalens Företagshälsovård som har sitt säte i Ljusdal. Verksamheten startade 1976. LjusnanHälsan AB tillhandahåller företagshälsovård till föreningens medlemmar samt till kundföretag via avtal.

LjusnanHälsan är också underleverantör till bl. a Kvalita, Previa, Jemthälsa, Gävlehälsan, Borlängehälsan samt Feelgood Hälsa Sverige AB.

Verksamheten baseras på egna resurser utifrån de kompetenskrav som anges i definitionen av företagshälsovård, samt utifrån kundernas behov. LjusnanHälsan kan dessutom förmedla och tillhandahålla ytterligare specialistkompetens utifrån specifika kundönskemål inom vårt verksamhetsområde.

Ljusdals och Svegs kommuner består främst av småföretag, egenföretagare och familjeföretag och det är till dem vi vill rikta vår marknadsföring.

Nu står vi mitt inne i ett förändringsarbete och vill utveckla verksamheten till att bli mer kundorienterad.

Vi vill få hjälp att utforma en kundenkät riktad till chefer på småföretag för att få reda på behovet av företagshälsovård för att sedan kunna anpassa vårt utbud ytterligare till de individuella behoven som kan vara allt från kurser och föreläsningar till olika förebyggande friskvårdsprojekt. Vi vill också hitta nya vägar till marknadsföring av vår verksamhet.

Vi söker studenter som har goda kunskaper i och intresse för friskvård och marknadsföring.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.