Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-06-02

Java ¿ mobilapplikationsprojekt

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Letuno har en unik position på marknaden som den enda leverantören av en metodik med mjukvarustöd för realisering och implementering av banbrytande mål och strategiska planer. Vi hjälper företag med nedbrytning av visioner ända ner till aktiviteter på medarbetarnivå. Detta leder till att våra kunder får ökad effektivitet och nöjdare medarbetare som blir delaktiga i strategier och mål och därmed mår bättre. Läs mer på http://www.letuno.com


Java ¿ mobilapplikationsprojekt
En begränsad del av letunos verktyg såsom aktivitetslista etc erbjuds i form av en mobil javaapplikation. Ett examensarbete skulle vara att utvärtdera kundens mobila behov samt undersöka hur vårt mobila erbjudande kan förbättras. Arbetet avslutas med att resultaten omsätts i praktiken och en mobil javaapplikation utvecklas. Goda kunskaper inom programvaruutveckling krävs, där erfarenhet av j2me (java 2 micro edition) är en fördel.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.