Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-04-21

Miljövinster? (Bollnäs)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
MareNordic AB är beläget i Kilafors och ingår i Mare-koncernen. MareNordic AB tillverkar kemikalier för pappersindustrin.

Företaget har under de senaste två åren infört ett kvalitetssystem enligt ISO 9002 (2000) och miljöledningssystem enligt ISO 14001 (2002) samt EMAS (2002) i sin verksamhet.

Vi ställer oss frågan? Kan ett företag göra ekonomiska och miljövisnter då de investerar i reserveldar av skrot i stället för att köpa nytt?

Är du intresserad? Ta kontakt med oss så får vi diskutera vidare.


http://www.maregroup.com


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.