Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-09-19

Riskanalys av kemikaliesammansättningar i recepturer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Artinova i Norrköping belägger papper med ett antal olika ämnen och får fram slutprodukter som frimärkspapper, gummerade förslutningremsor, papper för etiketter, releasepapper, rostskydsspapper mm.

I vår produktion används ett antal olika kemikalier, som också blandas, och vi skall nu ta fram en riskbedömning beträffande de kemikalier vi använder som kan anses som farliga.

Vi ser att följande steg kan ingå:
1. Sammanställning av de enskilda kemikalier som används i produktionen.
2. Kontroll av att korrekta säkerhetsdatablad finns till varje kemikalie som används.
3. Kontakta aktuella leverantörer för säkerhetsdatablad som saknas eller som är inaktuella.
4. Riskanalys av hantering av enskilda kemikalier.
5. Sammanställning av de olika recepturer som används i produktionen.
6. Riskanalys av de olika recepturer som används. (Om det skulle visa sig nödvändigt kemisk analys av eventuella recepturer.)
7. Eventuellt nya hanteringsrutiner dokumenteras och sätts in i våra processpärmar.


Kontakta Klas Hellerström eller Thomas Ottosson, prod.chef, för mer information.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.