Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-05-18

Webbaserat frågesystem för kartläggning av en individs och grupps kulturkarta

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Programmet består av en Klient- och Admin del samt avancerat trafiksystem
Organisation: Letslearnit AB
Utbildningsprofil: Helst datainriktning

Beskrivning:
Att skapa ett interaktivt IT-verktyg som ska kartlägger en individs och en grupps kulturkarta. Med ett interaktivt IT-verktyg menas att personer kan göra tester via Internet där resultaten från testen sparas i en gemensam databas för senare behandling av personens data. Resultatet genererar ett antal rapporter som skall vara till hjälp för bedömning av personens egenskaper. Genom att upprätta en elektronisk system för kartläggning av individens egenskaper räknar vi med att kunna uppnå följande huvudmål:

Erbjuda ett handledningssystem tex.: Ledningsgrupper, Rekrytering, Individer. Coach-utbildning.
Ett enkelt och effektivt IT-verktyg.
En rationaliserad hantering av rapporter.
Att ändra frågesystemet dynamisk.
Att anpassa frågor till åldersgrupper / persongrupper/ företag.
Samköra statistik från olika grupper inom tex. företag.
Tid för att genomföra verktyget: < 45 min.

Det ska användas någon typ av säker förbindelse (SSL). Systemet är uppbyggt på Microsoft SQL server och all programutveckling kommer att ske i C# (typ C++) och ASP.NET. Servern kommer att vara IIS för web applikationen. Programmet kommer att skicka enkla frågor till klienten som besvarar det genom att välja alternativ rutor. Allt sparas i databasen för att senare skapa rapporter med Crystal Report som kommer att användas i ett manuellt handledningssystem. Ett Administrationsgränssitt och Coachgränssnitt tas fram för att tex. ändra frågor läsa statistik mm.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.