Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-02-24

Havsbaserade vindkraftverk i Kalmarsund (JH 03)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Länsstyrelsen vill ha hjälp med att genomföra en utredning om lämpliga platser för lokalisering av havsbaserade vindkraftverk i norra delen av Kalmar Sund. Utredningen skall reultera i en plan och policydokument som kan användas i samband med kommunernas och Länsstyrelsens hantering av ansökningar om etablering av vindkraftverk. Ev görs två utredningar en för den havsbaserade och en för den kustnära vindkraften. Altt material samlas i en GIS-applikation, som jämte beskrivande textdel utgör policydokument. Söker två studenter varav minst en med vana att arbeta i GIS-program. I projektet kan ingå att under tre månader samarbeta med två studenter från Universitetet i Kalingrad.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.