Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-17

Lokalisering av boende och arbetsmarknad (TH 03)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Många människor söker sig till ett boende nära naturen och utanför stora eller medelstora tätorter. Detta val innebär oftast att arbetsplatsen och stora delar av servicen ligger på flera mils avstånd från bostaden och att pendling krävs. Vi skulle vilja ha några fallstudier av lokala arbetsmarknader, där bostadsorten har stor attraktionskraft men få inkomstmöjligheter och arbetsplatserna ligger på pendlingsavstånd.

- Hur långt är man beredd att pendla?
- Hur tillgodoser man sina behov av service?
- Vad krävs för att förstärka den ekonomiska styrkan i boendeområdet?
- Vad är det som gör att den lokala arbetsmarknaden med åtskilda boende och arbetsområden ändå har överlevnadsmöjligheter?

Detta borde kunna vara ett uppsatsämne för en nationalekonom och en sociolog i kombination. Gärna studenter med egna kopplingar till Västervik, Oskarshamn eller Nybros kommuner.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.