Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-17

Stad och land i samverkan (TH 03)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Stad och land har ett ömsesidigt berendeförhållande till varandra. Naturresurser och odlingslandskap är viktiga delar för att ge rätt funktion åt den bebyggda miljön. Staden utgör arbetsmarkands- och servicecentrum för människor i ett stort omland. Beroendeförhållandet medför ett ansvar för att marken används rätt. Målen bör vara stad/land-systemen skall vara

- långsiktigt ekologiskt uthålliga
- bevara den biologiska mångfalden
- vara positiva för rekreationsmöjligheter
- vara ekonomiskt robusta
- ge ekonomiskt utbyte och arbetstillfällen

Vi vill ha en generell studie, åtföljd av goda exempel från verkligheten, som belyser hur stad/land-perspektivet kunnat tagas tillvara och kunnat uppfylla de ovan nämnda kriterierna.

Uppsatsen kan vara lämplig för en fysisk planerare eller en geograf, gärna med egna kopplingar till Västervik, Nybro eller Oskarshamns kommuner.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.