Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-29

Effekt och effektivitet av viltstängsel

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Årligen rapporteras mer än 4 000 älgolyckor och nästan 30 000 olyckor med rådjur eller hjort på svenska vägar. Detta motsvarar i genomsnitt runt 60% (i norra Sverige upp till 75%) av alla polisrapporterade vägolyckor. Årligen skadas hundratals personer och 10-15 personer dör på grund av kollisioner med klövdjur. Viltstängsel anses vara den mest effektiva åtgärden mot viltolyckor och Vägverket avser att öka stängslingen väsentligt under kommande år. Experiment från 1980-talet antydder att stängsel lokalt kan reducera älgolyckor med 80% och rådjursolyckor med 55%. Det är dock oklart om inte olyckorna ökar vid stängslets slut eller på de kringliggande vägarna på grund. På regional nivå kan den olycksreducerande effekten därför vara mycket lägre än på lokal nivå. Tillkommer att uppsättning av viltstängsel bidrar till en uppsplittring och isolering av populationer av klövdjur och därmed leda till externa kostnader i form av förhöjda skogsbetesskador, högre krav på viltförvaltningen eller minskat jaktuttag.
Kunskapen kring stängslens effekt och effektivitet är mycket begränsade och på senare tid ifrågasätts det om stängslingen verkligen är den mest kostnadseffektiva åtgärden. Det behövs en mer genomarbetad strategi för uppsättning av viltstängsel och andra viltrelaterade trafiksäkerhetsåtgärder. Den förväntade olycksreducerande effekt måste granskas ingående och vägas mot andra positiva och negativa följdeffekter.

Vi söker en examensstudent som är intresserat i att analysera hur mycket älgolyckorna och olyckskostnaderna har minskat efter stängslingen, vilka förutsättningar i trafik och landskap som påverkar effektiviteten och väga vinsterna mot kostnaderna med ökad barriärpåverkan.

Analyserna görs i GIS, på flera skalor och i flera regioner.
Därför måste du ha goda kunskaper i GIS (motsvarande en 10p kurs i ArcView/ArcInfo), databashantering, samt allmänna kunskaper i viltekologi. Du skall ta kontakt med Vägverkets regionala kontor för att få in detaljerad information om viltstängsel, vägar och olyckor, samt med skogsvårdstyrelsen och jägareförbundet för information om älgar och betesskador. Arbetet är i huvudsak ett skrivbordsarbete, men har mycket stor aktualitet och kommer att bidra till Vägverkets nationella viltstängselstrategi.

Homepage http://www-grimso.slu.se/research/roadsandwildlife

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.